Airwire.cz Tarify připojení k internetu


Technologie

Základní charakteristika bezdrátového připojení
Pracuje v mikrovlnném pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Zatímco pásmo 2,4 GHz nabízí nízké vstupní náklady, novější 5 GHz technologie umožňuje podstatně vyšší kvalitu připojení a přenosové rychlosti. V každém případě se vyžaduje přímá viditelnost na přístupový bod (vysílač) a umístění přijímací jednotky zpravidla na anténní stožár nad střechou domu. Tato jednotka obsahuje anténu a mikrovlnné zařízení a je napájena nízkým napětím po datovém kabelu. Pro zprovoznění musíte mít v PC síťovou kartu.

Propustnost bezdrátového připojení
Mikrovlnné pásmo 2,4 GHz umožňuje reálnou rychlost připojení 2 MBit/s, pásmo 5 GHz umožňuje reálnou rychlost připojení až 20 MBit/s v případě point-to-multipoint připojení k vysílači nebo až 40 MBit/s v případě point-to-point připojení k vysílači.

Dosah bezdrátového připojení
Použitelný dosah vysílaní z vysílačů je přibližně 800 metrů vzdušnou čarou v případě 2,4 GHz, pásmo 5 GHz umožňuje připojení až na 1,5 km v případě point-to-multipoint připojení k vysílači nebo až 10 km v případě point-to-point připojení k vysílači.

Všechny naše technologie pracují v 5Ghz pásmu.


Použité technologie:

LocoM5